За нас

Фирма СРЕДЕЦ ИНВЕСТ 2008 ООД е създадена през 2008 година с основна дейност – проектиране и изграждане на пожарогасителни системи и консултации в областта на пожарната безопасност.

През 2010 година СРЕДЕЦ ИНВЕСТ 2008 ООД започва да развива дейност и в областта на енергийната ефективност. Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти, преминали през необходимите курсове на обучение. На 11.01.2011 г. фирма СРЕДЕЦ ИНВЕСТ 2008 ООД е вписана под № 254 в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност.

Дейността на фирмата се развива в две основни направления:

– в процеса на сертифициране на съществуващи сгради според изискванията на Закона за енергийна ефективност, което е и част от процеса на издаване на технически паспорт на сградата, извършван от консултантски фирми в областта на строителния надзор.

– в процеса на строителство на нови сгради, чрез оценяване на проекти по част „Енергийна ефективност“ и издаване на Енергийни паспорти за новопостроени сгради.

През последните години енергийната ефективност започна да придобива все по-голямо значение и от 2008 г. тя е неотменна част от процеса на строителство на нови сгради. За да отговори на нуждите на пазара, от началото на 2011 г. фирма СРЕДЕЦ ИНВЕСТ 2008 ООД работи в тясно сътрудничество с фирма НАДКОНС ЕООД, консултант в областта на строителния надзор. Целта на това сътрудничество е да бъдат обхванати всички необходими дейности, свързани със строежа, завършването и сертифицирането на нови и съществуващи сгради и да бъдe предложен пълен комплект услуги на конкурентни цени.

От 2014 г. фирма СРЕДЕЦ ИНВЕСТ 2008 ООД включи в предмета си на дейност услугите счетоводно обслужване на фирми и физически лица, счетоводни и данъчни консултации, услуги свързани с работни заплати и осигуровки.